همه چیز درباره پان ترکیسم

پانترکان نماینده ی آذری ها نیستند

پانترکان نماینده ی آذری ها نیستند.ما آذری های با غیرت جانمان را برای میهنمان می دهیم.پانترکانی که خودرا نماینده ی آذری ها می دانند به آریایی ها و فردوسی و کوروش توهین می کنند.این در شان آذری ها نیست.ما آذری ها خود را ایرانی می دانیم و شیفته ی فردوسی هستیم.ما بهتر است بمیریم تا تجزیه طلب باشیم.ترکان از ما نیستند.ترکان یعنی چنگیزها،یعنی تیمور ها،یعنی عثمانی های متجاوز.اینان دشمنان خونین ایرانند.ما آذری ها بس با این ترکان زورگو متفاوتیم.پانترکان به پارسیان توهین می کنند .در یکی از این وبلاگ های پانترکی دیده بودم که یک پانترک به گیلک ها نیز توهین کرده بود.گیلک ها هم میهنان ما هستند و ما آذری های با غیرت هرگز این توهین های ناموسی و زشت را نمی پذیریم.توران بزرگ و مغولستان و ترکیه در شان مانیست.مردم آذربایجان با اشعار فردوسی آرام می گیرند و این شاهکار ادبی را می ستایند و فردوسی را پدر خرد و اندیشه می دانند.آن گاه شما پانترکان به فردوسی توهین می کنید که چه؟که حقتان را پس بگیرید؟نه ،ما آذری ها ایران را میهن خود می دانیم.ترک غارتگر ما نیستیم.ما آذری هستیم.ما آریایی هستیم.ایران وطن ماست نه ترکیه. ونه توران بزرگ باهر اندازه ای .زبان ترکی از مانیست.ترکی زبان زوری ماست.فارسی زبان شعر و ادب و هنر است که زبان ماست نه زبان کسانی که روزی به میهن من حمله کردند.سعی نکنید با زبان ترکی با من حرف بزنید چراکه زبان من زبان فردوسی است.سعی نکنید که توهین کنید چراکه توهین هایتان ویرایش خواهد شد.سعی نکنید آذری ها را ترک بنامید چراکه ما خود را ترک نمی دانیم.من با هر پانترک خائنی در ستیز هستم تا به آنان بفمانم که نماینده ی من و آذری های دیگر نیستند.من خودم با ترکان واقعی آشنا ام و می دانم انسان هایی اند که ایرانی نامیدنشان توهین به آذری ها است.ایران سرای من است .چرا باید از تمدن هم نژادان خودم روی گردان شوم و به ترکان روی آورم؟چرا از زرتشت،کوروش و داریوش و مهرداد بزرگ اشکانی روی بگردانم و به چنگیز غارتگر و تیمور وحشی روی بیاورم؟چرا باید بیانیه ی آزادی کوروش را بی خیال شوم و به غارتگری ها و کشتار میلیونی چنگیز افتخار کنم؟ چرا باید زبان شعر و ادب را که ده ها شاعر بزرگ جهانی بدان زبان سروده اند غافل شوم و به زبان ترکی که فقط دده قوقود کودکانه را دارد بنازم؟نه این خواسته ای زشت و شوم است.من ترک حمله کننده به ایران نیستم.من ترک جنایتکار مقیم آلمان نیستم.من آریایی ام .من فرزند بابک آریایی ام.بابک ترک غارتگر نبود.پوریای ولی ترک متجاوز نبود.ایرانی بود.آذری بود

آذری آریایی،نه ترک

از وبلاگ:

 http://azeryariaii.blogfa.com/


نویسنده : علی : ٩:۱٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم